Prawo karne

Zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego. W ramach prawa karnego dotychczasowo prowadziliśmy takie sprawy jak np. spowodowanie wypadku, kierowanie samochodem po spożyciu alkoholu, pobicia, kradzież, oskarżenia o posiadanie narkotyków, stalking, groźby karalne, warunkowe przedterminowe zwolnienia, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

W trakcie prowadzonej sprawy bierzemy udział w najróżniejszych czynnościach związanych z zatrzymaniem Klienta lub zatrzymanej bliskiej mu osoby. Zabiegamy o uchylenie lub zmianę tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy typu poręczenie majątkowe lub dozór Policji. Zajmujemy się gromadzeniem materiału dowodowego, który będzie niezbędny w celu opracowania kompleksowej linii obrony.

Temida bogini sprawiedliwości

Obrona dla pokrzywdzonych i oskarżonych

Prowadzimy najróżniejsze sprawy dotyczące prawa karnego. Na przestrzeni minionych lat działaliśmy już jako obrona dla osób pokrzywdzonych, podejrzanych, obwinionych, a także oskarżonych. W zależności od rodzaju sprawy, staramy się dostosowywać do sytuacji w jakiej znajduje się nasz Klient. Zapewniamy wysokie zaangażowanie w prowadzoną sprawę.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w przypadku spraw osadzonych w prawie karnym. Podczas bezpośredniego spotkania zapoznamy się z Państwa sytuacją i wspólnie podejmiemy decyzję o kolejnych krokach w celu rozwiązania sprawy.


praca przy komputerze