Prawo kanoniczne

Prawo kanoniczne to dziedzina prawa, która reguluje funkcjonowanie Kościoła katolickiego. Jest to system norm prawnych określających prawa i obowiązki członków Kościoła, a także regulujących działalność instytucji kościelnych. Prawo kanoniczne dotyczy codziennego funkcjonowania Kościoła, sprawowania władzy, a także praktyk religijnych, takich jak Eucharystia. Określa prawa oraz obowiązki wiernych, jak również możliwość dochodzenia praw przed organami kościelnymi. Zawiera też zbiór kar za przewinienia względem wiary i norm prawnych.

Źródła prawa kanonicznego

Źródła prawa kanonicznego są różnorodne i obejmują ustawy kościelne, prawo kanonizowane, prawo liturgiczne, akty wykonawcze, umowy oraz zwyczaje. Podział źródeł prawa kanonicznego obejmuje źródła pisane i niepisane, pochodzące z prawa boskiego lub decyzji władzy kościelnej. Prawo Boże, wyrażające wolę boską, stanowi istotne źródło prawa kanonicznego.

Konkordat jest ważnym elementem prawa kanonicznego, ponieważ określa relacje między Kościołem a państwem. W Polsce obowiązuje konkordat z 1993 roku. Umowa ta zawiera informacje dotyczące między innymi suwerenności Kościoła, struktury organizacyjnej, jednostek organizacyjnych. Reguluje kwestie związane z nauczaniem religii, szkołami, instytucjami kościelnymi, emisją Mszy Świętej w mediach, a także zwolnieniem z opodatkowania.