Procesy o nieważność małżeństwa

Prowadzimy procesy o nieważności małżeństwa. Według prawa kanonicznego kan. 1141 Kodeksu Prawa Kanonicznego małżeństwo może zostać zerwane tylko poprzez śmierć. Z tego względu wskazane procesy bywają bardzo skomplikowane i poruszają wiele wątków, które należy wyjaśnić oraz udowodnić. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa może trwać długo i być realizowany etapami.

W przypadku uzasadnienia, że małżeństwo zostało nieważnie zwarte, małżonkowie mogą złożyć skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa do sądu kościelnego. Wśród przesłanek, które sugerują o możliwości prowadzenia procesu sądowego znajdują się: przeszkody zrywające, wady zgody małżeńskiej, wady formy kanonicznej.

obrączki ślubne

Zajmujemy się przygotowaniem, złożeniem i przyjęciem skargi powodowej. Ustalamy przedmiot sporu, udzielamy porad dotyczących podstaw skargi wraz ze wstępną oceną nieważności małżeństwa, przygotowujemy projekt skargi powodowej, zajmujemy się rekursem w przypadku odrzucenia skargi powodowej, przygotowujemy odpowiedzi strony pozwanej na skargę powodową, udzielamy odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, pomagamy w zebraniu materiału dowodowego.

Przygotowujemy pisma procesowe oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Sądami biskupimi. Zapewniamy pełne konsultacje w trakcie toczącego się procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

rozłożone ręce