Prawo cywilne

Zajmujemy się prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego. Prawo cywilne to szeroka dziedzina prawa, która reguluje takie sprawy jak np.: odszkodowania, zapłaty, wypłaty, wyjawienia majątku, upadłości konsumenckiej, ochrony własności, windykacji wierzytelności, rozgraniczenia gruntów, podziału majątku, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, odszkodowania, eksmisji, ubezwłasnowolnienia, zadośćuczynienia.

Prawo cywilne to zdecydowanie jedno z najbardziej obszernych gałęzi prawa. Nie da się ukryć, że normy prawne zawarte w prawie cywilnym regulują wiele obszarów życia codziennego i mają wpływ na stosunki pomiędzy podmiotami prywatnymi. Wiele z wykonywanych codziennych czynności jest oczywiste w skutkach, niemniej jednak sprawy sądowe związane z prawem cywilnym wymagają doświadczenia oraz obszernej specjalistycznej wiedzy.

młotek sądowy

Zakres naszej pracy w obrębie prawa cywilnego

Nasza codzienna praca w obrębie prawa cywilnego związana jest z np. udzielaniem najróżniejszych porad prawnych, reprezentowaniem naszych Klientów przed sądem oraz różnymi urzędami, udziałem w postępowaniach mediacyjnych, a także udziałem w negocjacjach pomiędzy stronami. Zajmujemy się również sporządzaniem np.: umów cywilnoprawnych, wezwań do zapłaty, rozwiązań umowy, wypowiedzeń umów, pozwów do sądu, wniosków w postępowaniu nieprocesowym.

Każdą sprawę traktujemy bardzo poważnie. Staramy się znaleźć takie rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla Klienta oraz umożliwią jak najszybsze rozwiązanie sprawy. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Agaty Warmuz.


atrybut sędziego sądowego